top of page

KONTAKT

BUSINESS PHOTO CARDS

Adres: ul. Fabryczna 19

53-609 WROCŁAW

Phone: +48 71 372 39 19

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzach kontaktowych na potrzeby świadczenia usług przez PROLANG SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19, kod 53-609, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, pod numerem KRS 0000738905.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzach kontaktowych w celu przesyłania informacji i ofert handlowych o promocjach przez PROLANG SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19, kod 53-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS 0000738905.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page