top of page

Cookies

We respect the privacy of our users and we want them to feel safe when using our sites. Below is our Privacy Policy relating to the so-called ‘cookies’.

 1. When you enter our site cookies can be saved to your hard drive; they are small text files sent by our server or the server of Google.

 2. We send a cookie from our server only to support our contact form and the production of statistics (Google Analytics and stat4u).

 3. We never collect nor process in any way the information sent from our server on your computer.

 4. At any time, you can disable the possibility to save all or some cookies by modifying the settings in your web browser.

 5. Disabling the cookies does not prevent users from browsing our website.

Polityka prywatności

Jako firma  szanujemy i przestrzegamy praw do prywatności, przedstawiamy Państwu poniżej najważniejsze informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

PROLANG Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław,
Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; 
NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł.

kontakt: ido@prolang.pl

 

Jakie informacje są zbierane?

PROLANG w ramach wzajemnych relacji biznesowych gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe (imię nazwisko, numer telefonu, adres mailowe)  i inne informacje przekazane przez  Państwa, które mogą dotyczyć Państwa, Państwa reprezentantów, właścicieli lub  pracowników zgodnie z prawem i zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo danych

Dane przechowywane i zabezpieczane są w sposób zgodny ze powszechnymi standardami bezpieczeństwa IT.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, by:

 • zawrzeć i wykonać umowę  ( jeśli dojdzie do zawarcia umowy),

 • prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego, wysyłania drogą elektroniczną spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności oferowanych przez nas usług i produktów,

 • w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,

 • celów archiwizacyjnych,

 • badać Państwa satysfakcję i opinię,

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, aby mogli wykonywać swoje obowiązki.

Podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych osobowych np. naszym podwykonawcom, dostawcą narzędzi informatycznych, firmom windykacyjnym, firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Innym odbiorcom danych- naszym doradcą prawnym i podatkowym, bankom, firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postepowaniami.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do danych,

 • sprostowania niepoprawnych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania związanego z takim marketingiem,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,

 • usunięcia przetwarzanych danych,

Wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo uczynić w każdym momencie i pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dalszy kontakt z Państwa firmą dane osób z którymi się kontaktujemy zostaną usunięte od razu, pozostawimy jedynie nazwę Państwa firmy. W przeciwnym wypadku jeśli nie nawiążemy z Państwem kontaktu w ciągu 12 miesiącach usuniemy dane kontaktowe z naszej bazy.

bottom of page